Ρύθμιση Remote Control της Pinnacle σε Ubuntu και XBMC


Το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιώ πάρα πολύ το XBMC για να παρακολουθώ ταινίες σε μία Panasonic 26″ LCD, που έχω ορίσει σαν δεύτερη οθόνη στο Ubuntu. Με δυσκόλευε λίγο ο χειρισμός του XBMC εξ αποστάσεως, αφού στο Ubuntu δεν χρησιμοποιώ ασύρματο πληκτρολόγιο ή ποντίκι.

Πριν αρκετά χρόνια, περίπου 1997 με 1999, είχα αγοράσει την κορυφαία για την εποχή της, κάρτα TV της Pinnacle, την PCTV PRO PCI με ένα Chip BT878 επάνω.Έτσι σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω για αυτό τον σκοπό το Remote Control της ξεχασμένης μου εδώ και χρόνια Pinnacle.

Pinnacle PcTv Pro Remote Control

Pinnacle PcTv Pro Remote Control

Το πακέτο της κάρτας παρείχε ξεχωριστό δέκτη για τις υπέρυθρες που συνδέεται σε μία σειριακή θύρα, έτσι δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση της κάρτα PCI στο σύστημα.

Ξεκίνησα ελέγχοντας αν λειτουργεί η σειριακή θύρα στο σύστημά μου :

panagiotis@spartakos:~$ dmesg | grep tty

[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.548063] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    0.548334] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A

Στην συνέχεια εγκατέστησα το lirc :

sudo apt-get install lirc

Διορθώνουμε το αρχείο /etc/lirc/hardware.conf δίνοντάς του την παρακάτω μορφή :

#Chosen Remote Control

REMOTE="Pinnacle Systems PCTV (pro) receiver"
REMOTE_MODULES="lirc_dev lirc_serial"
REMOTE_DRIVER="pinsys"
REMOTE_DEVICE="/dev/ttyS0"
REMOTE_SOCKET=""
REMOTE_LIRCD_CONF="pinnacle_systems/lircd.conf.pctv"
REMOTE_LIRCD_ARGS=""

#Chosen IR Transmitter
TRANSMITTER="None"
TRANSMITTER_MODULES=""
TRANSMITTER_DRIVER=""
TRANSMITTER_DEVICE=""
TRANSMITTER_SOCKET=""
TRANSMITTER_LIRCD_CONF=""
TRANSMITTER_LIRCD_ARGS=""

#Enable lircd
START_LIRCD="true"

#Don't start lircmd even if there seems to be a good config file
#START_LIRCMD="false"

#Try to load appropriate kernel modules
LOAD_MODULES="false"

# Default configuration files for your hardware if any
LIRCMD_CONF=""

#Forcing noninteractive reconfiguration
#If lirc is to be reconfigured by an external application
#that doesn't have a debconf frontend available, the noninteractive
#frontend can be invoked and set to parse REMOTE and TRANSMITTER
#It will then populate all other variables without any user input
#If you would like to configure lirc via standard methods, be sure
#to leave this set to "false"
FORCE_NONINTERACTIVE_RECONFIGURATION="false"
START_LIRCMD=""

Το αρχείο /etc/lirc/lircd.conf πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι :

#This configuration has been automatically generated via

#the Ubuntu LIRC package maintainer scripts.
#
#It includes the default configuration for the remote and/or
#transmitter that you have selected during package installation.
#
#Feel free to add any custom remotes to the configuration
#via additional include directives or below the existing
#Ubuntu include directives from your selected remote and/or
#transmitter.

#Configuration for the Pinnacle Systems PCTV (pro) receiver remote:
include "/usr/share/lirc/remotes/pinnacle_systems/lircd.conf.pctv"

Για να ελέγξουμε ότι λειτουργεί τερματίζουμε τον daemon του lirc και τρέχουμε το lircd ως εξής :

sudo /etc/init.d/lirc stop

sudo lircd -H pinsys -d /dev/ttyS0 /etc/lirc/lircd.conf --nodaemon

Σε ένα άλλο παράθυρο τερματικού τώρα τρέχουμε το irw και αν όλα δουλεύουν καλά πατώντας ορισμένα πλήκτρα στο Remote Control θα δούμε περίπου κάτι τέτοιο :

panagiotis@spartakos:~$ irw
0000000000fe5338 00 8 PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe2d2f 00 Power PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fef13b 00 Vol+FF PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fec63e 00 Chan-Stop PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe541a 00 middle PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe643d 00 Vol-Rew PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fef13b 00 Vol+FF PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe173f 00 Chan+Play PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe0a37 00 7 PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe0a37 00 7 PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe7935 00 5 PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fedb36 00 6 PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fedb36 00 6 PinnacleSysPCTVRemote

Ο λόγος που τρέχουμε το lircd με αυτό τον τρόπο και όχι τον daemon είναι για να παρακολουθούμε πιθανά μηνύματα λάθους σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά.

Για να δουλέψει το Remote Control με το XBMC αντιγράφουμε το αρχείο με το configuration στο userdata φάκελο του XBMC.

cp /usr/share/xbmc/system/keymaps/remote.xml /home/username/.xbmc/userdata/keymaps/
Η αλήθεια είναι ότι με παίδεψε αρκετά μέχρι μέχρι να λειτουργήσει, η λύση ήταν απλή και ορισμένες αλλαγές στο hardware.conf του lirc ήταν αρκετές ώστε τέλος καλό όλα καλά.


, , ,

  1. No comments yet.
(will not be published)